Portret w roślinnym wianku
Ilustracja – scenka
Portret z elementami
Ilustracja abstrakcyjna